SDZ Margarétka Brezno

Novinky


Vážení návštevníci,


 

stránka SDZ Margarétka prešla inováciou a podarilo sa nám sfunkčniť všetky moduly, preto by sme Vás radi informovali o najhorúcejších novinkách v našom zariadení:


- presťahovanie zariadenia SDZ-Margarétka do nových priestorov na Školskú ulicu 41, negatívom je však obmedzená kapacita pre detičky, 


- pre veľký záujem o umiestnenie detí u nás sme zriadili poradovník, pre zápis do poradovníka nás kontaktujte osobne v   kancelárii zariadenia, prípadne na tel. čísla uvedené v kontaktoch


- ďalšou novinkou je zriadená skupina SDZ-Margarétka na sociálnej sieti FACEBOOK, kde pravidelne pridávame fotografie,


- v našom zariadení ponúkame starostlivosť o Vaše detičky aj počas všetkých školských prázdnin (jarné, letné, jesenné, 

  polročné ...),


- vytvárame podmienky na adaptačný pobyt dieťaťa pred riadnym nástupom do zariadenia,


- prevádzku zabezpečujeme v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 17:00 hod.,


- strava pre Vaše dieťa je pripravovaná vo vlastnej kuchyni, podľa noriem schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, v súlade s vekovými požiadavkami detí na jej výživovú a nutričnú hodnotu. Kuchyňa je pod neustálym dohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý prevádzku schválil dňa 02.05.2012,


- nové priestory nám nedovoľujú organizovať akcie pre verejnosť v takom rozsahu ako doposiaľ, ale pre našich klientov máme vždy nejaké novinky a aktivity s ich rodičmi,


- o pripravovaných akciách Vás budeme vopred informovať na našej stránke v rubrike plánujeme,V ponuke nájdete všetky informácie o našich cieľoch a aktivitách, ktoré robíme. Zaujímavosťou je naša ročenka spracovaná za školský rok 2012/2013, ktorá ukazuje našu činnosť i našich klientov. Čoskoro prichádza jej ďalšie vydanie :)


Informácie o pobytoch nájdete v ponuke o nás, kde nájdete novú internú smernicu (cenník).


V galérii sa môžete pokochať obrázkami detí, ktoré sú našimi zákazníkmi.


Na záver by som rada poďakovala každému, kto nám pomáha našu Margarétku budovať. 

 


Eva Vlčková

manažérka a konateľka

 Informačný leták

Nábytok nám vyrobil: www.mipal.sk - Kuchynské linky a nábytok na mieru

 


Účtovnícka kancelária


 Okrem prevádzkovania súkromného detského zariadenia Margarétka v Brezne, prevádzkujeme aj účtovnícku kanceláriu.  Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová agenda, spracovanie miezd, podnikateľské zámery, spracovanie DPH, spracovanie Hlásení a ostatných tlačív. Podklady spracovávame aj spätne. Informácie o účtovníckej kancelárii získate na tel. č.: 0905 908 846, 048 618 75 32. Neváhajte a vložte Vašu podnikateľskú agendu do rúk skúsených odborníkov!  


<!--?xml:namespace prefix = o /-->